VT Medical - шаблон joomla Книги
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Zakwaszenie organizmu


Krótko mówiąc, życie - jest chemią wody.
Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem ze względu na polaryzację jej cząsteczek i jej zdolność do tworzenia wiązań wodorowych z innymi cząsteczkami. Cząsteczka wody jest wyrażana symbolem chemicznym H2O i składa się z 2 atomów wodoru i 1 atomu tlenu.


Pojedynczy atom wodoru zawiera jeden dodatni proton w swojej podstawowej budowie z jednym ujemnym elektronem, który istnieje na pojedynczej powłoce elektronowej.
Atom tlenu zbudowany jest z 8 protonów oraz 8 elektronów, które krążą wokół jądra.
Jeden elektron wodoru i 8 elektronów tlenu jest kluczem do chemii życia, ponieważ to właśnie tu, atomy wodoru i tlenu są połączone w cząsteczki wody lub istnieją częściowo w postaci jonów.
Wodór ma tendencję do jonizacji, dostarczając wodzie jeden elektron przechodząc w postać prostych jonów H+, które są pojedynczymi protonami pochodzącymi od atomu wodoru nie zawierającego neutronów.
Wiązanie wodorowe występuje wówczas, gdy elektron z atomu wodoru jest dzielony z pozostałymi elektroujemnymi atomami, takimi jak tlen, który posiada wolne elektrony. Zredukowana woda wpływa do wątroby i innych narządów bardzo szybko z uwagi na:

a) mniejszą masę cząsteczkową oraz

b) niewielki rozmiar aglomeratów.

Zredukowana woda jest bezpieczna i zupełnie nieszkodliwa. Posiadając potężny potencjał redukcyjny, szybko i swobodnie oddaje pozyskane elektrony, które  przechodzą do aktywnego tlenu i neutralizują go uniemożliwiając powodowanie uszkodzeń zdrowych komórek. Zdrowe komórki są chronione przed aktywnym tlenem i mogą się rozwijać, dojrzewać, funkcjonować i regenerować bez ingerencji ze strony rodników tlenowych.
Jesteśmy teraz w trakcie boomu wody. W Japonii i innych krajach, konsumenci kupują różnego rodzaju wody w butelkach i puszkach, choć woda jest jednym z najbardziej obfitych zasobów, jakie posiadamy. Wyniki badań pokazują, że wody mineralne posiadają ORP około +200 mV, co jest tylko nieco niższe niż + 400 mV, które wykazuje  woda z kranu. Można powiedzieć, że woda mineralna jest nieznacznie lepsza od wody z kranu, z punktu widzenia ORP. Jednakże, woda mineralna nie może uzyskać właściwości wody zjonizowanej z możliwością obniżenia ORP do poziomu -250 mV do -350 mV, pozwalającemu zapobiec aktywności rodników tlenowych.


ALKALICZNE WODY I KWASY ŻOŁĄDKOWE
Między ludźmi, którzy interesują się właściwościami alkalicznej wody najtrudniejszym pytaniem do wyjaśnienia jest pytanie:  "Co dzieje się z wodą alkaliczną, gdy dojdzie do żołądka, który ma wysoką kwasowość. Ludzie, którzy posiadają wiedzę na temat biologii człowieka, w tym lekarze, zadają takie pytanie.
Pozwolę sobie odpowiedzieć na to raz na zawsze, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, co do właściwości wody alkalicznej we wspomaganiu leczenia.
Aby strawić żywność i zabić bakterie i wirusy, które pochodzą z żywności, posiadamy wysoką kwaśność soku żołądkowego. W żołądku wartość pH wynosi około 4. Kiedy nie jemy i nie pijemy, zwłaszcza wody alkalicznej, nie istnieje mechanizm sprzężenia zwrotnego w naszym żołądku, aby wykryć i polecić ścianom żołądka, dodanie większej ilości kwasu żołądkowego, w celu sprowadzenia pH z powrotem do wartości 4.
Gdy pijemy wodę alkaliczną, więcej kwasu solnego potrzebne jest do utrzymania wartości pH w żołądku. Wydaje się, że bitwa jest przegrana.
Produkcja kwasu żołądkowego
Wiedza o sposobie wytwarzania kwasu solnego przez ściany żołądka, likwiduje obawy.
Patolog dał mi następujące wyjaśnienie:
Nie istnieje worek kwasu solnego w naszym organizmie. Jeśli by tak było, całe nasze ciało mogłoby się spalić. Komórki w ścianach żołądka muszą otrzymać na podstawie chwilowej potrzeby impuls do produkcji kwasu solnego. Składnikami komórek żołądka, które tworzą kwas solny (HCl) jest dwutlenek węgla (CO2), woda (H2O) i chlorek sodu (NaCl) lub chlorek potasu (KCl).
NaCl + H 2 O + CO 2 = HCl + NaHCO 3 lub
KCl + H 2 O + CO 2 = HCl + KHCO 3
Jak widać, wodorowęglan sodu (NaHCO3 lub wodorowęglan potasu KHC03) powstają podczas tworzenia kwasu solnego i dostają się do krwiobiegu. Te wodorowęglany są zasadowymi buforami, które neutralizują nadmiar kwasu we krwi oraz rozpuszczają kwaśne odpady. Ponieważ neutralizują kwaśne odpady w postaci stałej, wytwarzają więcej dwutlenku węgla, który jest odprowadzany przez płuca.
Im organizm staje się starszy, tym posiada mniejszą ilość alkalicznego bufora, które to zjawisko znane jest, jako kwasica mleczanowa. Zjawiskiem naturalnym, w tej sytuacji,  jest gromadzenie się większej ilości kwaśnych odpadów. Istnieje zatem związek między starzeniem się i akumulacją (gromadzeniem) kwasów.
PH w żołądku
Patrząc na wartość pH płynów w żołądku, nie wydaje się, że wypita alkaliczna woda kiedykolwiek przedostanie się do organizmu. Ale jeśli spojrzeć na organizm jako na całość można zauważyć wzrost netto alkaliczności podczas picia alkalicznej wody.
Komórki ciała są lekko zasadowe i kwaśne jednocześnie. Tak jak jonizator wody nie może wytworzyć alkalicznej wody bez wytwarzania kwaśnej wody jednocześnie, ponieważ woda z kranu jest najczęściej obojętna.
Jeżeli wartość pH żołądka jest większa niż 4, żołądek wie, co należy zrobić, aby doprowadzić do obniżenia pH.
Jeżeli wartość pH soku żołądkowego (z jakiegokolwiek powodu) spada poniżej 4, żołądek nie wie co robić. Dlatego bierzemy Alka-Seltzer, który jest zasadowy. W tym przypadku nie wytwarza się kwas w ścianie żołądka i ilość alkalicznych buforów we krwi nie zostanie zwiększona.
Inny przykład narządu ciała, który produkuje kwas do produkcji alkalicznej: Po strawieniu jedzenia w żołądku, przemieszcza się ono do jelita cienkiego. Jedzenie  jest w tym momencie tak kwaśne, że mogłoby to zaszkodzić ścianom jelita cienkiego. Aby uniknąć problemu, trzustka wytwarza alkaliczny sok (tzw. sok trzustkowy). Tym sokiem jest wodorowęglan sodu, który zmieszany z kwaśną zawartością przechodzi do jelita cienkiego. W celu wytworzenia wodorowęglanu, trzustka musi wytworzyć kwas solny, który przedostaje się do krwi.
Odczuwamy senność przy spożyciu dużego posiłku nie w trakcie spożywania pokarmów lub gdy jest on trawiony w żołądku, ale w sytuacji kiedy trawiony pokarm wychodzi z żołądka i w tym momencie kwas solny przedostaje się do krwi. Kwas solny jest głównym składnikiem leków przeciwhistaminowych, które powodują senność.
Alkaliczność lub kwaśność w organizmie jest powodowana przez zasady lub kwasy i zależy od równowagi między tymi substancjami w organizmie, więc netto nie ma przewagi żadnej z nich.
Ale gdy alkaliczność dostarczana jest z zewnątrz ciała, przez picie wody alkalicznej, wynikiem będzie wzrost zasadowości netto w organizmie.

Woda alkaliczna
Korzyści picia alkalicznej wody są nie tylko akceptowane przez lekarzy homeopatów, ale i zwiększającej się liczby lekarzy ogólnych.
Większość lekarzy nie jest naukowcami, a zatem nie rozumieją, na czym polega zasadowość, zwłaszcza, gdy dotyczy to ludzkiego żołądka.
Większość lekarzy uważa, że kwas żołądkowy niszczy zasadowość.
Kiedy pijemy wody zasadowe o wysokim pH, pH soku żołądkowego zwiększa się i żołądek wytwarza kwas solny. Proces produkcji kwasu można przedstawić następująco:
H 2 O + CO 2 + NaCl = HCl + NaHCO 3
Kwas solny przechodzi do żołądka a wodorowęglan sodu przenika do krwi.
Żołądek nie może produkować kwasu solnego nie produkując również wodorowęglanu. Im więcej alkalicznej wody pijemy, tym więcej kwasu jest produkowane, a tym samym większa ilość wodorowęglanu przechodzi do krwi.
Różne części ciała potrzebują różnych wartościach pH.
Na poziomie komórkowym istnieją dwa czynniki, które współpracują w celu zachowania energii.
Wnętrze każdej komórki jest zasadowe. Mitochondria, pływają w morzu zasadowym wewnątrz błon komórkowych. Poza komórkami istnieje płyn międzykomórkowy w postaci soli fizjologicznej, alkalicznej (pH> 7) i minerałów.
Jest to płyn, który transportuje składniki odżywcze do komórek.
„Anteny Receptorów” komórkowych zezwalają na przedostawanie się substancji odżywczych pływających w roztworze alkalicznym.
Z roztworu wewnątrz komórkowego mitochondria pochłaniają te substancje i przetwarzają je na energię.
To w tym drobnym miejscu miliardy razy powtarza się cud życia. Przez małe anteny w błonie komórkowej z płynu międzykomórkowego przekazywana jest energia elektryczna. Proces ten pozwala komórkom przekazać energię elektryczną z dodatniej do ujemnej, podobnie jak  linia energii elektrycznej w domu.
Zastanów się przez chwilę co się stanie na skutek złego połączenia kabli (kwaśne-alkaliczne), bardzo ograniczającego przepływ energii.
Dlatego też niezwykle ważne jest dla płynu pozakomórkowego posiadanie prawidłowej zasadowości, ponieważ w przeciwnym przypadku energia nie będzie mogła płynąć, a małe anteny nie będą mogły funkcjonować prawidłowo, i nastapi utrata energii.
Ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę z tego, że stan ten zmienia się co godzinę, nawet co minutę. Nasz organizm jest cudem inżynierii. Gdy skończą się zapasy wystarczy sięgnąć na półkę po alkaliczne minerały, które neutralizują nadmiar kwasu w organizmie w ciągu kilku minut.
Zjonizowana alkaliczna woda nie jest jedyną odpowiedzią!
Ale pamiętaj, że zjonizowana alkaliczna woda ma jednocześnie właściwości leku oraz środka spożywczego. Wymywa kwaśne odpady.
Skumulowane kwasy w organizmie są uniwersalną przyczyną wielu chorób.
Należy pić około ośmiu szklanek zjonizowany alkalicznej wody dziennie. Pierwsze cztery szklanki na dobę służą do usunięcia odpadów, co oznacza, że wewnętrzny stan będzie odpowiadał stanowi organizmu w dniu poprzednim. Kolejne cztery szklanki alkalicznej wody zjonizowanej wytworzą wodorowęglan we krwi, w przypadku gdy poziom wodorowęglanu jest zbyt niski, dodająć potrzebny tlen do komórek i tkanek i unikając reakcji utleniania.

Zagadka choroby nowotworowej

Po użyciu miliardów dolarów i dziesięcioleci, nie poczyniono postępów w rozwiązywaniu zagadki raka, drugiego największego zabójcy ludzi w USA i Europie. Zadziwiające, że nie znaleziono sposobu jak go pokonać, a nawet zrozumieć podstawowych przyczyn. Dlaczego?
Fakty naukowe
Czy to możliwe, że całe nasze podejście do zagadnień nowotworów jest złe?
To nadmiar kwasów w naszym organizmie jest świetnym środowiskiem dla rozwoju raka.

Fakty naukowe mówią:

1) komórki nowotworowe są kwaśne,
2) zdrowe komórki są zasadowe,
3) kwaśne środowisko zawiera mniej tlenu niż środowisko zasadowe,
4) zdrowe komórki giną w kwaśnym środowisku,
5) komórki nowotworowe umierają w środowisku zasadowymDlaczego warto pić zjonizowaną wodę alkaliczną codziennie:
Wody, takie jak woda destylowana lub oczyszczona, nie mogą przeciwdziałać skutkom zakwaszających odpadów i należy ich unikać, ponieważ minerały są stamtąd usuwane, przy użyciu różnych technik, w celu zapewnienia czystego H2O.
Brak minerałów w wodzie powoduje wymywanie minerałów z organizmu i sprawia, że organizm jest bardziej kwaśny i im więcej osoba pije wody oczyszczonej tym  większe straty ważnych składników mineralnych mogą wystąpić oraz bardziej zwiększy się  zakwaszenie.
Choroby i przedwczesna śmierć mogą być postrzegane, jako wynik długotrwałego spożywania wyjałowionej wody.
Woda alkaliczna jest bogata w naturalne, aktywne składniki mineralne.

Więcej informacji na temat równowagi kwasowo-zasadowej.

Wszystko rozbija się o równowagę
Jeśli żyjemy w sposób, który albo zmusza nas do tworzenia w procesach metabolicznych nadmiernej ilości kwasu, lub jeśli spożywamy żywność zawierającą nadmierną ilość kwasów, nasz organizm prędzej czy później musi upaść, ponieważ nie jest w równowadze.
Rozkład nastąpi poprzez powolne zakwaszenie całego organizmu substancjami znanymi również jako wolne rodniki
Organizm zawsze poszukuje osiągnięcia równowagi, ale jeżeli uzna, że jest nieustannie atakowany przez kwas, utraci równowagę.
W dzisiejszych czasach posiadamy wiedzę naukową, która potwierdza filozofie Azjatyckie. Studia uniwersyteckie, analiza żywej krwi i różne publikacje, wykazują, że jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek, na rozdrożu z naszą zdolnością do zachowania równowagi przy naszym nowoczesnym toksycznym stylu życia.
Przy nadmiarze kwasu organizm musi pożyczyć minerały - w tym wapń, sód, potas i magnez - z życiowo ważnych narządów i kości, aby zneutralizować jego nadmiar szybko i bezpiecznie. W rezultacie organizm może cierpieć na poważne długotrwałe choroby z powodu zbyt dużej akumulacji kwasu. Dotyczy to praktycznie każdej osoby w naszym społeczeństwie, ze względu na nasz styl życia, odżywianie i środowisko, w którym żyjemy odzwierciedlające się w środowisku wewnętrznym organizmu, gdzie choroba może łatwo się pojawić. W przeciwieństwie do pH zrównoważonego środowiska, które umożliwia realizację normalnych niezbędnych funkcji organizmu do przeciwdziałania chorobom.
Prawdą jest, że jeśli mamy zdrowe ciało, będziemy utrzymywać wystarczające rezerwy alkaliczne, które mogą być potrzebne w nagłych wypadkach. Kiedy w naszym organizmie istnieje duża ilość kwasu, który musi być zneutralizowany, nasze alkaliczne rezerwy maleją, organizm jest osłabiony i podatny na choroby.
Niestety istnieje wciąż wielu lekarzy, którzy "wierzą", że organizm w jakiś „naturalny” i cudowny sposób zrównoważy pH - jakbyśmy nadal żyli w lesie, jedli surowe pożywienie, zioła i rośliny. Prawda jest daleko od tego ideału.
Prawdą jest - twierdzi dr Lynda Frassetto, naukowiec z Uniwersytetu w Kalifornii, że doszliśmy do ewolucyjnego zakrętu. Z jej badań i studiów na ponad 1000 pacjentach, wynika, że jesteśmy teraz na etapie przechowywania kwaśnych odpadów w zapasach tłuszczu, które byłyby eliminowane przez nerki i wątrobę.
Jedną z pierwszych osób, które mówiły o potrzebie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, był wielki prorok Edgar Cayce. Promował zioła, masaże i modyfikacje diety w celu alkalizowania organizmu. (W swoich czasach nie znał technologii produkcji zjonizowanej alkalicznej wody).
Już w 1933 w opublikowanej przez Dr William Howard Hay przełomowej książce "Nowa Era Zdrowia", autor twierdził, że wszystkie choroby są spowodowane przez "Samo zatruwanie" ze względu na nagromadzenie kwasu w organizmie.
„Tracimy zdrowie proporcjonalnie do ilości nadmiernego tworzenia się kwasów ze spożywanej żywności. Może to wydawać się dziwne, mówiąc, że wszystkie choroby są tym samym, bez względu na dużą ilość ich nazw, ale jest to prawdziwe. "
Theodore Barody, lekarz i autor książki „Zalkalizuj lub umrzyj” mówi:
"Niezliczone nazwy chorób nie mają znaczenia. Istotne jest to, że wszystkie one pochodzą od tej samej przyczyny.... zbyt dużo odpadów kwaśnych substancji w organizmie! „
Według Sang Whang, wynalazcy, naukowca i autora książki „Odwrócić Starzenie”, konsumujemy 97% azotu, wodoru i tlenu, choć jemy najlepsze owoce i warzywa, które niestety nadal będą zamienione w kwaśne odpady.
Mówi on, że nie to, co dostarczamy do naszego organizmu.... ale to, co pozostanie w nim, jako odpad, który jeśli jest kwaśny, powoduje, że możemy się starzeć.
W kontekście równowagi kwasowo-zasadowej, mówi, że jedyną różnicą między "zdrową żywnością" i "złym jedzeniem” jest to, że" zdrowa żywność "będzie wytwarzała mniej kwasów.
"Równowaga pH zależy od tego, co pozostało po metabolizmie”.
Tylko niewielu z nas jest fizycznie w stanie oczyścić się ze wszystkich kwaśnych substancji, które możemy wytworzyć, za pośrednictwem żywności, stresu i naszego własnego metabolizmu. Te kwasy krążą po całym organizmie w układzie krwionośnym i układzie limfatycznym przepływając przez przepełnione nerki w celu ich zrzucenia lub jak pamiętamy, mogą być przechowywane w tkance tłuszczowej.
Cholesterol i krystaliczny kwas moczowy są zestalonymi kwasami, które znalazły się w organizmie dla "późniejszego usunięcia ", które nigdy nie nadejdzie.
Dlaczego kwas jest tak szkodliwy dla naszego zdrowia?
Krew, ma ogromne problemy z pływającymi kwasami tłuszczowymi. Mogą one zablokować kapilary krwionośne i spowodować śmierć. Skóra pozbawiona życiodajnej zrównoważonej krwi, traci elastyczność. Zaczynają pojawiać się zmarszczki. Nawet po face-lifting i odsysaniu tłuszczu, pozostałości kwaśne nadal i wciąż niestrudzenie zakłócają pracę organizmu. Bez podstawowej równowagi kwasowo zasadowej praca każdej części organizmu jest utrudniona w kierunku osiągnięcia dobrego stanu zdrowia. Każdy system: płuca, a nawet skóra - są zaangażowane w utrzymanie właściwej równowagi pH we krwi.
Jeśli pH krwi obniży się z optymalnego poziomu pH = 7,365 do 7, nastąpi śpiączka i śmierć. Dlatego masz takie problemy po wypiciu coli o pH 2.5, która jest kwasem i włączają się wszystkie dzwonki alarmowe. Substancje chemiczne, będące zasadowym magazynem, który był używany w innym miejscu, muszą neutralizować cały system.
Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że wypicie coli nie różni się od uczucia „uszczęśliwienia" po spożyciu narkotyków ?. Twój organizm krzyczy "pomocy" i raduje się z przeżywanej emocji strachu.
Nie tylko kwas fosforowy, powoduje niską kwasowość (potrzeba 32 szklanek wody, aby przywrócić równowagę pH ponownie po wypiciu szklanki Coli!).
Nasze ciało stara się przeciwdziałać zakwaszeniu przy przetwarzaniu żywności, zakwaszeniu  wynikającemu z zanieczyszczeń i zakwaszeniu powodowanemu przez stres.

 


W dzisiejszych czasach nie ma możliwości uzyskania wystarczającej ilości składników mineralnych pozyskiwanych dla organizmu poprzez żywność, ze względu na brak minerałów w uprawach rolnych. Nasze zdrowie zależy od posiadania wystarczającej ilości minerałów, decydującej o przewodności elektrycznej ciała.
Przewodność elektryczna jest podstawą sprawnego systemu nerwowego, który monitoruje i nadzoruje, jak również sprawnych innych narządów i systemów.  Skuteczność, z jaką nasz system nerwowy pracuje, zależy od właściwego pH, podobnie jak wszystkie inne procesy biochemiczne zachodzące w organizmie. Jeśli będziemy jeść i żyć w taki sposób, że spowoduje to brak równowagi pH w naszym wnętrzu, system nerwowy nie będzie mógł koordynować wykonywania różnego rodzaju zadań.


Wapń i magnez
W wielu reklamach telewizyjnych i w czasopismach widzimy informacje o preparatach wapnia.
Wapń z pewnością przeciwdziała zakwaszeniu i jest stale atakowany przez zakwaszony organizm.
Po rozmowach z tysiącami osób z zakwaszonym organizmem, okazało się, że suplementy wapnia są opłacalną metodą na przywrócenie równowagi, ale pojawia się pytanie, czy będzie to naprawdę równowaga, jak niektórzy twierdzą, a nie sposób przynoszący chwilową poprawę. Zakwaszenie zawsze powoduje potrzebę użycia wapnia, ale trzeba wybrać taki produkt wapnia, który ma właściwy stosunek form jonowych wapnia i magnezu, aby uzyskać trwały efekt i wynosi on 2:1.

Alkaliczna woda zjonizowana
Sang Whang, wynalazca, naukowiec i propagator picia alkalicznej zjonizowanej wody pitnej przez 18 lat, mówi, że problemem próby zastosowania alkalicznej diety jest to, że żywność zawiera duże ilości pestycydów, herbicydów, środków przeciwgrzybicznych i innych pozostałości chemicznych .
Dodaje, że jeśli "przedawkujemy", pijąc duże ilości alkalicznej zjonizowanej wody zostanie ona usunięta rzez nerki wypłukując bakterie, które mogłyby egzystować w organizmie.
Wody Alkaliczne wykorzystywane są przez miliony Japończyków, Koreańczyków i Chińczyków, i picie ich jest częścią tych kultur od 1980. Woda alkaliczna jest stosowana w szpitalach, sanatoriach i klinikach we wszystkich tych krajach.

Wszystkie składniki mineralne przenoszą ładunki elektryczne.
Minerały, które zawierają ujemne ładunki elektryczne przyciągają jony H+.

Są to tak zwane kwaśne minerały.

Kwaśne minerały to między innymi:
Chlor (CI -), Siarka (S -), Fosfor (P -)

tworzą one

Kwas solny (HCl), Kwas siarkowy (H2SO4) i Kwas fosforowy (H3PO4)

Minerały z dodatnimi ładunkami elektrycznymi przyciągają negatywne jony OH -.

Są to tak zwane minerały alkaliczne.
Ważne alkaliczne minerały to:

Wapń (Ca+), Potas (K+), Magnez (Mg+), Sód (Na+)

Aby określić, czy żywność jest kwaśna lub zasadowa należy ją spalić. Popiół zmieszać z wodą. W zależności od tego czy roztwór jest kwaśny lub zasadowy, składniki odżywcze są kwasotwórcze lub zasadotwórcze.Popiół jest pozostałością zawartości składników mineralnych w żywności po zaistnieniu procesów metabolicznych.
Chociaż zwykle zrozumiałe jest, że organizm potrzebuje wapnia do budowy kości, nie jest powszechnie znane, że kości składają się z pełnej matrycy wielu różnych składników mineralnych oraz, że obecność ich wszystkich wymagana jest, aby mogły powstać mocne kości. Istnieje, co najmniej 18 głównych składników odżywczych niezbędnych do optymalnego zdrowia kości. Konsekwencją jest to, że łatwiej jest niszczyć kości poprzez nadmiar kwasów w organizmie, niż odbudowywać je.
Zawartość minerałów w gruntach rolnych ulega degradacji a rośliny rosnące na tych glebach zawierają coraz mniej niezbędnych składników odżywczych. W sumie ludzkie ciało potrzebuje 90 różnych składników odżywczych dla optymalnego zdrowia a ich lista w glebie ciągle maleje.

Czy jest to powiązane z metabolizmem organizmu?
Jeśli płyny w organizmie są kwaśne, reagują z alkalicznymi minerałami, takimi jak sód, potas, cynk, żelazo i wapń. Minerały te znajdują się (oprócz innych lokalizacji) w wątrobie, mięśniach, ścięgnach i kościach i tak dalej.


Organizm powinien posiadać większą ilość alkalicznych minerałów.